Dendrobium

Dendrobium spp.

Växer inomhus
Ett av de mest artrika orkidésläktena. Sorter och klimatkrav varierar mycket.

Förekommer i färgerna

Växten trivs i

De olika arterna av Dendrobium har väldigt olika krav på växtmiljön. Kraven varierar från skuggig växtplats med behov av en viloperiod med svalare temperaturer på vintern till de arter som vill stå varmt, minst 16° året om, i full sol.

Så här lyckas du

Även skötseln skiljer mellan de olika arterna men de flesta kräver riklig vattning med regnvatten eller avhärdat vatten under sommarmånaderna. Vattnas sparsamt på vintern men håll inte plantorna så torra att pseudobulberna skrumpnar.

Blad och blomning under året

Slutlig höjd

Härdig i zonerna

Mästers goda råd

Förökas genom delning vid omplantering. Använd Orkidékompost.