Streptogloxinia

Streptogloxinia

Växer inomhus

Förekommer i färgerna

Växten trivs i

Sommartid ljust, halvskuggigt, vintertid ljust, soligt. Inte under 15°.

Så här lyckas du

Växten hålls måttligt fuktig och på vintern torrare. Gödslas med svag näring i vattnet under växtperioden. Planteras om på våren i lucker jord, blandad med torv och sand.

Blad och blomning under året

Slutlig höjd

Härdig i zonerna

Mästers goda råd

Stänk av kallt vatten ger fula fläckar.