Flikbladig japansk lönn

Acer Dissectum 'Garnet'

Växer utomhus
Flerårig
Medelstor buske eller litet träd med utbrett, lågt växtsätt, gracila grenar med lönnlika, djupt flikade, purpurröda blad, som behåller färgen. Blir ca 1,5 meter hög och bred, senare ännu bredare. Zon: 1-2.

Förekommer i färgerna

Växten trivs i

I sol eller halvskugga, på lugn och skyddad plats. Trivs i väldränerad, fuktig mulljord, som är något sur.

Så här lyckas du

Gödsla 1 gång på våren med fullgödsel eller kogödsel. Undvik kalk. Bör inte torka.

Blad och blomning under året

Slutlig höjd

Härdig i zonerna

Mästers goda råd

Vacker som solitär men också i blandade planteringar och tillsammans med rododendron och barrväxter med samma krav på jorden.